Shalihah, A., F. . Nur Mahalli, and Ahmadi. “Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara”. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, vol. 3, no. 1, May 2023, pp. 1-17, doi:10.15642/sosyus.v3i1.360.