[1]
A. Shalihah, F. . Nur Mahalli, and Ahmadi, “Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara”, Sosio.Yustisia, vol. 3, no. 1, pp. 1–17, May 2023.