Shalihah, A., Nur Mahalli, F. . and Ahmadi (2023) “Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara”, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 3(1), pp. 1–17. doi: 10.15642/sosyus.v3i1.360.