Shalihah, Aini, Fahrizal Nur Mahalli, and Ahmadi. 2023. “Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara”. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial 3 (1):1-17. https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.360.