Shalihah, A., Nur Mahalli, F. ., & Ahmadi. (2023). Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, 3(1), 1–17. https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.360