(1)
Shalihah, A.; Nur Mahalli, F. .; Ahmadi. Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara. Sosio.Yustisia 2023, 3, 1-17.