[1]
Shalihah, A., Nur Mahalli, F. and Ahmadi 2023. Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. 3, 1 (May 2023), 1–17. DOI:https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.360.