[1]
Mauidlotun Nisa’, “Islamofobia dan Pendidikan Bahasa Arab di Amerika: Sebuah Pengantar Pandangan Awal Hubungan Islam dan Bahasa Arab”, joies, vol. 7, no. 2, pp. 203–216, Dec. 2022.