Mauidlotun Nisa’ (2022) “Islamofobia dan Pendidikan Bahasa Arab di Amerika: Sebuah Pengantar Pandangan Awal Hubungan Islam dan Bahasa Arab”, JOIES (Journal of Islamic Education Studies), 7(2), pp. 203–216. doi: 10.15642/joies.2022.7.2.203-216.