Mauidlotun Nisa’. 2022. “Islamofobia Dan Pendidikan Bahasa Arab Di Amerika: Sebuah Pengantar Pandangan Awal Hubungan Islam Dan Bahasa Arab”. JOIES (Journal of Islamic Education Studies) 7 (2):203-16. https://doi.org/10.15642/joies.2022.7.2.203-216.