Mauidlotun Nisa’. (2022). Islamofobia dan Pendidikan Bahasa Arab di Amerika: Sebuah Pengantar Pandangan Awal Hubungan Islam dan Bahasa Arab. JOIES (Journal of Islamic Education Studies), 7(2), 203–216. https://doi.org/10.15642/joies.2022.7.2.203-216