[1]
Fahmi Ayatillah, M.I. 2024. Analisis Media Pembelajaran PAI Kelas X dalam Meningkatkan Hasil Belajar di MAN 1 Surabaya. JOIES (Journal of Islamic Education Studies). 8, 2 (Mar. 2024), 198–216. DOI:https://doi.org/10.15642/joies.2023.8.2.198-216.