[1]
Mauidlotun Nisa’ 2022. Islamofobia dan Pendidikan Bahasa Arab di Amerika: Sebuah Pengantar Pandangan Awal Hubungan Islam dan Bahasa Arab. JOIES (Journal of Islamic Education Studies). 7, 2 (Dec. 2022), 203–216. DOI:https://doi.org/10.15642/joies.2022.7.2.203-216.